Katrin Falk, produktchef Marknadsenheten, Lantmäteriet

Katrin Falk, produktchef Marknadsenheten, Lantmäteriet

Biografi

Katrin Falk arbetar sedan två år som produktchef för bild- och höjdprodukter på Lantmäteriet. Hon har arbetat på Lantmäteriet sedan 2010 och har bred erfarenhet av geodatasamverkan innan hon började som produktchef.