Kerstin Konitzer, strateg klimatanpassning, Statens geotekniska institut, SGI

Biografi

Kerstin Konitzer är strateg klimatanpassning vid Statens geotekniska institut, SGI. Kerstin leder arbetet med att genomföra SGI:s handlingsplan för hållbart markbyggande och har utbildningsmässigt en bakgrund som miljöanalytiker med inriktning på mark- och sedimentrörelser. Kerstin har lång erfarenhet av att utveckla strategier och att genomföra åtgärder inom miljö- och klimatområdet från lokal till internationell nivå. Nu arbetar hon i huvudsak med kunskapsförmedling om åtgärder för att hantera ökande georisker i ett föränderligt klimat.