Kristina Gabrielii, tf programchef Smart Built Environment

Kristina Gabrielii, tf programchef Smart Built Environment

Biografi

Kristina Gabrielii är tf Programchef för det Strategiska Innovations Programmet Smart Built Environment med fokus på digitalisering i samhällsbyggnadssektorn. Kristina har en lång erfarenhet av forskning och utveckling i byggsektorn. Hon har arbetat som koordinator för EU-projekt såväl som företagsinterna utvecklingsprojekt samt också varit Hållbarhetschef för Peabkoncernen.