Kristina Lundberg, Ecoloop

Biografi

Kristina Lundberg arbetar på företaget Ecoloop, där hon även är delägare. På Ecoloop arbetar Kristina med att driva och initiera utveckling inom samhällsbyggnadsområdet med fokus på en utvecklad resurshantering i samhället. De senaste sex åren har Kristina drivit ett flertal utvecklingsprojekt som syftar mot en mer cirkulär och energieffektiv hantering av byggmassor inom ramen för plattformen Optimass. Kristina arbetar framförallt med frågor kopplade till styrmedel, upphandlings, planering och beslutsprocesser.