Lars Eriksson, projektledare Digitala Västerbotten, Region Västerbotten

Biografi

Lars Eriksson har arbetat med regional utveckling sedan 2010. Han inledde som eHälsosamordnare och har de senaste åren varit projektledare för Digitala Västerbotten. Lars är ursprungligen utbildad lärare men engagerades som projektledare för bredbandsutbyggnaden och senare även som IT-chef i sin hemkommun.

Moderator

Den 20 mars modererar Lars panelsamtalet: Digitala tjänster – en överlevnadsfråga för små kommuner? Passet ligger i spåret Landsbygdens hållbara utveckling