Lars Jakobsson, Kartografiska Sällskapet

Lars Jakobsson, Kartografiska Sällskapet

Biografi

Efter Lantmätarexamen har Lars Jakobsson jobbat på Sjöfartsverket med verksamhetsutveckling och samverkan både nationellt och internationellt inom områden som geodesi, positionering, GNSS, sjömätning, sjökortsframställning och havsgränser. Lars engageras även som teknisk expert inom olika nationella och internationella havsgränsärenden. Inom Kartografiska Sällskapet är Lars sammankallande för geodetiska sektionen, styrelsemedlem och aktiv i redaktionskommittén för Kart & Bildteknik. Lars är även ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Moderator

Den 19 mars modererar Lars passen i fördjupningsspåret Geodesin i klimatarbetets tjänst