Lars Keski-Seppälä, chef Exploateringsenheten, Sollentuna kommun

Lars Keski-Seppälä, chef Exploateringsenheten, Sollentuna kommun

Biografi

Lars Keski-Seppälä är chef för exploateringsenheten inom samhällsbyggnadsavdelningen i Sollentuna kommun och har i olika roller under tre decennier arbetat med strategiska planerings- och genomförandefrågor. Lars har en civilingenjörsexamen från sektionen för väg och vattenbyggnad på KTH, med samhällsplaneringsinriktning.