Lars Kristian Stölen, digital strateg, Sveriges geologiska undersökning

Biografi

Lars Kristian Stölen är sedan 1 januari 2016 IT-Strateg på Sveriges geologiska undersökning (SGU). Han har tidigare arbetat i olika positioner på SGU, bland annat som avdelningschef geodata, enhetschef förvaltning geodata och programchef databaser och produktutveckling. Lars Kristian har även arbetat med standardisering av geodata både i nationella och internationella utvecklingsprojekt. Han är ledamot i Lantmäteriets Geodataråd och sitter även i Geoforum Sveriges styrelse.