Leif Sandahl, brandingenjör, MSB

Biografi

Leif Sandahl har arbetat med vegetationsbränder i drygt 20 år. Bland annat som projektledare för utveckling av släckmetoder och förebyggande åtgärder som det brandriskprognossystem som SMHI producerar för MSB. Leif har också analyserat konsekvenserna och spridningen av några större vegetationsbränder som de i Norge januari 2014 och skogsbranden i Västmanland 2014.