Linus Johnsson, GIS-samordnare, Länsstyrelserna

Biografi

Linus Johnsson arbetar sedan 2010 som GIS-samordnare på Länsstyrelsen Kalmar län. Han har arbetat på Länsstyrelsen sedan 2003, först med digitalisering av fornminnesregistret, sedan inventering, fältkontroller, jordbruksblock och alltid med en dragning åt de “GIS-igaste” arbetsuppgifterna. Har 2018 varit nationell GIS-samordnare för Länsstyrelsernas Planeringskatalog.