Lotta Wibeck, program- och förändringsledare, Skanska Sverige AB

Biografi

Lotta Wibeck är idag ansvarig för Skanska Sveriges Digitala Hubb. Hon ledde tidigare under flera år programmet Go Mobile som syftade till att via digitala mobila verktyg underlätta vardagen på byggarbetsplatsen. Lotta är också ansvarig för Skanskas testbädd i projektet Uppkopplad byggplats.