Lukas Ljungqvist, stadsbyggnadsstrateg, arkitekt SAR/MSA, Stockholms stad

Lukas Ljungqvist, stadsbyggnadsstrateg, arkitekt SAR/MSA, Stockholms stad

Lukas Ljungqvist är utbildad arkitekt och stadsplanerare och arbetar som stadsbyggnadsstrateg på strategi- och utvecklingsenheten på stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Där har han bland annat ansvar för planeringsrelaterade klimat- och energifrågor men är även ansvarig för innovationssamordningen på kontoret och projektleder den av Vinnova-finansierade förstudien “Strukturplan Kista – autonoma fordon och automatiska transportsystem.”