Magnus Konnskog, Lantmäteriet

Biografi

Magnus Konnskog har jobbat med arkitektur och standardisering på Lantmäteriet sedan 2016. I dagsläget är han aktivitetsledare för standardisering inom geodatarådets handlingsplan. Magnus har en examen i datavetenskap med koppling mot GIS.