Manuel Larsson, Funktionsspecialist Kartproduktionsgruppen Södertörn, Agima Management AB

Manuel Larsson, Funktionsspecialist Kartproduktionsgruppen Södertörn, Agima Management AB

Biografi

Manuel Larsson är konsult inom verksamhetsutveckling på Agima Managemnt och har rollen som funktionsspecialist för kartproduktion i förvaltningen av Södertörns gemensamma geodataplattform. Manuel arbetar med verksamhetsutveckling med inriktning på samhällsbyggnad och har sin bakgrund inom GIS.