Marcus Ygeby, sektionschef, Lantmäteriet

Biografi

Marcus Ygeby är sektionschef på Lantmäteriet. Han har arbetat under 20 år med digital geodata och BIM inom samhällsbyggnadssektorn, främst med infrastruktur väg och järnväg, både på privata marknaden och i offentlig verksamhet.