Maria Ask, BIM Alliance

Maria Ask, BIM Alliance

Biografi

Maria Ask är professor i Tillämpad geologi på Luleå tekniska universitet. Hon forskar om berggrundens deformation och dess bergspänningar. Maria är ansvarig för LTUs spänningstrailer, en ny infrastruktur för att mäta bergspänningsmätningar. Hon är djupt engagerad i Sveriges bygguniversitet (SBU) och var ledare för Formasprojektet TRUST (Transparent Underground Structure). TRUST var det första integrerade samarbetet mellan forskare från SBU (Chalmers, KTH, LTH, LTU), Uppsala universitet, forskningsinstitut, myndigheter och näringslivet vilket gjorde det till ett unikt infrastrukturprojekt ur svensk såväl som internationell synvinkel.

Moderator

Den 20 mars modererar Maria passen i spåret Kompetens för framtidens digitala samhällsbyggande