Maria Berg Lissel, projektledare, Structor Miljöbyrån Stockholm AB

Biografi

Maria Berg Lissel är miljö- och klimatkonsult vid Structor Miljöbyrån Stockholm AB och har varit en av projektledarna vid genomförandet av projektet ”Geodata för klimatanpassning”, en behovsanalys som Lantmäteriet, SMHI, Sjöfartsverket och Länsstyrelsen Västra Götaland genomfört under hösten 2018. Som miljö- och klimatkonsult tar Maria fram klimat- och sårbarhetsanalyser och klimatanpassnings-/handlingsplaner, där analyser och visualisering är en del, ofta med GIS som verktyg.