Maria Uggla, geodatastrateg, Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad

Maria Uggla, geodatastrateg, Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad

Biografi

Maria Uggla jobbar som geodatastrateg på Stockholms stadsbyggnadskontor, vilket innebär att hon håller ihop utvecklingen inom digitalisering och arbetet att få stadens geodata att bli allt mer kvalitativa, tillgängliga och användbara. Samverkan, både inom staden och med andra aktörer, är en viktig uppgift. Maria brinner för att data ska utnyttjas mer och bättre och inte slösas bort.