Martin Andrée, verksamhetsutvecklare Lantmäteriet och delprojektledare inom DigSam, Smart Built Environment

Biografi

Martin André är verksamhetsutvecklare vid Lantmäteriet med 18 års erfarenhet av att driva verksamhetsutveckling och digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen både i Sverige och internationellt med fokus på detaljplanering, fastighetsbildning samt uppbyggnad och utveckling av nationella register inom fastighets- och byggnadsinformation. Martin har erfarenhet som stödverksamhetschef, utvecklingschef, program och projektledare och rådgivare inom statliga myndigheter, kommuner och i internationella samarbeten.