Mark Mostert, GIS-expert, Boverket

Mark Mostert, GIS-expert, Boverket

Biografi

Mark Mostert är Boverkets GIS-expert och jobbar med att tillhandahålla GIS-data såväl internt som externt. Han är även med som representant i flera nationella projekt och kommittéer där han för Boverkets talan.