Martin Ridal, forskare och projektledare, SMHI

Martin Ridal, forskare och projektledare, SMHI

Biografi

Martin Ridal disputerade i meteorologi vid Stockholms Universitet och har arbetat som forskare på SMHI sedan 2002. Han har dels arbetat med utvecklingen av de dagliga prognosverktygen genom att införa olika nya observations typer som GNSS, satellitobservationer och radar data. Han har också deltagit i och varit projektledare för olika Europeiska projekt om återanalyser där man kör om alla prognoser från 1960-talet fram till nutid med dagens avancerade prognossystem