Martin Rudberg, projektledare Uppkopplad byggplats och professor, Linköpings universitet

Biografi

Martin Rudberg är innehavare av L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik, och leder en grupp vid Linköpings universitets campus i Norrköping som forskar och undervisar inom bygglogistik. Martins forskningsintresse rör framförallt industrialisering, digitalisering och supply chain management inom byggandet. Som en del av detta är Martin projektledare för projektet Uppkopplad byggplats som finansieras av Vinnova inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.