Monica Ek, vd, Virtual Cities of Sweden AB och delprojektledare inom DigSam, Smart Built Environment

Biografi

De senaste 20 åren har Monica, som konsult, projektledare, gruppchef och verksamhetsutvecklare, skapat Virtual Reality-modeller för stora infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt. Nu fördjupar sig Monica i forskning och utveckling av virtuella städer där huvudfokus är att skapa en effektiv samhällsbyggnadsprocess i 3D med långsiktigt hållbar informationshantering och öppna processer. Monica är arkitekt, VD och grundare av Virtual Cities of Sweden AB.