Niklas Dalgrip, driftchef, SISAB, Skolfastigheter i Stockholm

Biografi

Niklas Dalgrip är sedan den 1 juli 2016 Chef för Driftavdelningen på SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB). Han har varit verksam inom SISAB sedan år 2011 som driftchef. År 2016 gjorde SISAB en omorganisation och skapade Driftavdelningen. Niklas blev då chef för avdelningen. Han är utbildad driftingenjör från Mitthögskolan i Sundsvall/Härnösand. Niklas Dalgrip har tidigare arbetar för SKB. Niklas har genom årens lopp arbetat med många utvecklingsprojekt inom drift, digitalisering och kommunikation.