Olga Kordas, programchef, Viable Cities

Biografi

Olga Kordas forskare på KTH och programchef för Viable Cities – det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer. Programmet har som främsta mål att bidra till forskning och innovation inom området smarta hållbara städer – som ett led i arbetet att uppnå svenska energi- och klimatmål och stärka förutsättningarna för en hållbar tillväxt. Olga är också föreståndare för Energiplattformen och forskarledare för UrbanT grupp vid KTH.