Olle Samuelson, FoI-strateg, IQ Samhällsbyggnad

Biografi

Olle Samuelson är VD för BIM Alliance och FoI-strateg hos IQ Samhällsbyggnad. Han har mångårig erfarenhet av digitaliseringsarbete i samhällsbyggandet och är en av de drivande kring innovationsprogrammet Smart Built Environment där han arbetar med den strategiska programledningen.