Olof Johansson, programchef – Digitaliseringen av transportsystemet, Trafikverket

Biografi

Olof leder programmet “Digitaliseringen av transportsystemet” som har som roll att sätta upp en systematik för hur planeringen av transportsystemet behöver anpassas utifrån digitaliseringens intåg via ex. självkörande fordon, uppkopplade system, delningsekonomi och nya affärsmodeller. Detta utifrån att digitaliseringen bidrar till ett helt nytt användande av transportsystemet med nya godsflöden och resemönster som följd. Därutöver är han även styrelseordförande för Trafikverkets forskningsportfölj “Planera”.