Per-Anders Olsson, geodet, Lantmäteriet

Biografi

Per-Anders jobbar sedan år 2000 på Lantmäteriets enhet för geodetisk infrastruktur, främst med frågor som rör tyngdkraft och landhöjning. Han var med och slutförde arbetet med det nationella höjdsystemet RH 2000 och arbetade under en tid med införande av RH 2000 i kommuner. 2013 disputerade han vid Chalmers tekniska högskola med avhandlingen “On modelling of postglacial gravity change.”