Peter Albinson, projektledare, Boverket

Biografi

Peter Albinsson arbetar som projektledare inom Boverket och driver Får Jag Lov-projektet som ska utveckla tjänster som kommunerna behöver för att hantera lov- och byggprocessen digitalt. Projektet har 26 aktiva projektpartners från myndigheter, näringsliv och akademier och forskningsinstitut.

Peter har 30 års erfarenhet av att ha arbetat med samhälls- och branschutveckling, inom myndigheter men också genom etablerade svenska basindustrier som telekom, fordon och teko och inom mer snabbrörliga såsom media, turism och kultur. Han har jobbat både som operativt ansvarig i projekt och processer men också som rådgivare.