Peter Karnung, samhällsplanerare, Karlstads kommun

Biografi

Peter Karnung arbetar på kommunledningskontoret med strategisk planering, däribland med klimatanpassning och översiktsplanering. Har arbetat i kommunen i snart två år, dessförinnan Gullspångs kommun där han arbetade med plan- och markfrågor.