Peter Möller, Samhällsanalytiker, Region Dalarna

Biografi

Peter Möller arbetar som samhällsanalytiker på Region Dalarna och är ledamot i QGIS Sverige. Peter gör analyser inom en rad olika ämnen som är relevanta för regional utveckling, exempelvis befolkningsutveckling, demografi, integration, infrastruktur och utbildning. Han är doktor i kulturgeografi och använder GIS för visualisering och analys av funktionella samband, framförallt pendlingsmönster.