Petra Bassioukas Hanseklint, trafikingenjör, Skellefteå kommun

Biografi

Petra Bassioukas Hanseklint arbetar som trafikingenjör på Skellefteå kommun. De senaste åren har Petra varit projektledare för Kollektivtrafikprojektet som syftar till att ställa om kommunens kollektivtrafik efter dagens behov.