Robert Andren, gd Energimyndigheten

Biografi

Robert Andrén är generaldirektör för Energimyndigheten, med uppdrag att driva omställningen till ett hållbart och energismart samhälle. Han har tidigare bland annat varit chef för energienheten vid Miljö- och energidepartementet, kansliråd vid Miljödepartementet, chef över kanslierna för Miljömålsrådet samt Tillsyns- och föreskriftsrådet, samt även länsråd vid länsstyrelsen Värmland.