Roberth Sundhäll, Byggdialog i Karlstad

Biografi

Roberth Sundhäll är 32 år och vice VD för ByggDialog, ett byggföretag som leder hela processen med projektets alla aktörer organiserade i tvärfunktionella team från start.

Roberth har varit ansvarig för Byggdialogs digitala utveckling sedan 2012. Han har arbetat mycket i tidiga skeden av vårdprojekt med kvalitetssäkring och informationskedjor.