Rogier Jongeling, BIM Alliance

Rogier Jongeling, BIM Alliance

Biografi

Rogier är teknisk expert inom föreningen BIM Alliance Sweden med uppdrag att driva olika typer av utvecklingsprojekt. Rogier ansvarar bland annat för utveckling av Nationella Riktlinjer för BIM och geodata och var ordförande i styrgruppen för utveckling av klassifikationssystemet CoClass. Rogier jobbar, genom egna företaget PlanB, även som BIM-expert i ett antal stora infrastrukturella projekt.

Moderator

Den 20 mars modererar Rogier passen i spåret Standarder som effektiviserar