Sanna Elgh Dalgren, GIS-ingenjör, Boverket

Sanna Elgh Dalgren, GIS-ingenjör, Boverket

Biografi

Sanna Elgh Dalgren arbetar som GIS-ingenjör på Boverket. Hon är Boverkets representant i flera av de nationella projekt som pågår kring digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Hon arbetar även med att internt stödja organisationen med GIS-data till rapporter och remisser.