Sofi Almqvist, Sveriges Stadsbyggare

Sofi Almqvist, Sveriges Stadsbyggare

Biografi

Sofi Almqvist är enhetschef Byggprojektledning på Exploateringskontoret i Stockholms stad samt vice ordförande Föreningen Sveriges Stadsbyggare.

Moderator

Den 20 mars modererar Sofi passen i spåret Smart planering och plangenomförande