Stefan Palmelius, SCB

Biografi

Stefan Palmelius arbetar med register kopplad till geografi på statistikmyndigheten SCB. Stefan har mångårig erfarenhet av de totalregister över befolkning, inkomster, utbildning med mera som SCB förfogar över. Statistiken bryts ner på olika geografiska indelningar. Stefan är ansvarig för SCB:s Geografidatabas där fastigheter, adresser med tillhörande koordinater och koppling till olika geografiska indelningar lagras.