Stefan Svanström, GIS-expert, SCB

Biografi

Stefan Svanström arbetar som utredare och expert inom geografisk analys och metodutveckling inom GIS på statistikmyndigheten SCB. Många gånger handlar det om att skapa mervärden från olika geodata i kombination med stora register inom bland annat markanvändningsområdet och förhållandet stad och land. Stefan är en ofta anlitad artikelförfattare där exempel på tillämpningar av geografiska informationssystem lyfts fram och står bakom ett antal visualiseringar som fått stor spridning utanför statistikvärlden.