Stefan Svensson, ordförande Södertörns geodatasamverkan och lantmäteriechef Haninge kommun

Stefan Svensson, ordförande Södertörns geodatasamverkan och lantmäteriechef Haninge kommun

Biografi

Stefan Svensson är lantmäterichef i Haninge sedan drygt två år tillbaka. Hans bakgrund består av tio år som mätingenjör vid Lantmäteriet, nio år som bygglovshandläggare i Nynäshamn och Södertälje samt sex år som förrättningslantmätare i Södertälje och Haninge. Stefan har varit ordförande i GIS-samverkan Södertörn i snart ett år.