Susanne Nielsen Skovgaard, chef strategisk utveckling, Trafikverket

Biografi

Susanne Nielsen Skovgaard är direktör för Strategisk Utveckling inom Trafikverket. Strategisk Utveckling ansvarar för att utveckla, förvalta och samordna det långsiktiga strategiska arbetet, internationell verksamhet, forskning och innovation samt på ett övergripande plan bevaka aktuella omvärldsfrågor. Susanne har tidigare arbetat inom olika konsultbolag, Vägverket samt Näringsdepartementet.