Sven Vasseur, regional geodatasamordnare, Lantmäteriet

Biografi

Sven Vasseur är regional geodatasamordnare vid Lantmäteriets division Geodata och har varit en av projektledarna vid genomförandet av projektet ”Geodata för klimatanpassning”, en behovsanalys som Lantmäteriet, SMHI, Sjöfartsverket och Länsstyrelsen Västra Götaland genomfört under hösten 2018. Förutom att agera regional geodatasamordnare har Sven i uppdrag att representera Lantmäteriet i MSB:s arbetsgrupp Naturolyckor, SMHI:s myndighetsnätverk för klimatanpassning samt vara samordnare av de projekt vid Lantmäteriet som finansieras av medel från MSB:s 2:4 Krisberedskap.