Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan

Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan

Biografi

Thomas Persson är generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan sedan 2014.  Han har lång erfarenhet av utbildningssektorn, både inom kommunal och statlig verksamhet. Han har tidigare varit utbildningsdirektör i Stockholms stad.