Thomas Sjöström, projektledare, Trafikkontoret, Stockholms Stad

Thomas Sjöström, projektledare, Trafikkontoret, Stockholms Stad

Biografi

Thomas har en bakgrund som konsult inom ITS och arbetar nu på Trafikkontoret med olika projekt inom det gemensamma temat ”Smart Stad” som ska underlätta vardagen för våra medborgare att leva och röra sig i staden.