Ulf Hedlund, affärsutvecklare, Tyréns och delprojektledare inom DigSam, Smart Built Environment

Biografi

Ulf Hedlund är affärsutvecklare och avdelningschef Geomatik på Tyréns AB. Han har 30 års erfarenhet av geodetisk mätning, kartläggning, fjärranalys och geografisk informationshantering i Sverige och Internationellt. Ulf har tidigare varit chef, produktchef, projektledare, konsult och rådgivare inom statliga verk och myndigheter, kommuner, konsultföretag, gruv-, process- samt försvarsindustri-företag.