Ulrika Francke, styrelseordförande, Vasakronan

Biografi

Ulrika Francke har en gedigen bakgrund inom samhällsbyggnadssektorn. Idag är hon ledamot i Sven Tyréns stiftelse, ordförande i Vasakronan och ordförande för Formas program för Hållbart samhällsbyggande samt ledamot i SIS styrelse. Ulrika har tidigare varit vd för Tyréns och SBC och jobbat som förvaltningschef i Stockholms stad med ansvar för stadsbyggnad, trafik och fastigheter.