Ulrika K Jansson, Sveriges Stadsbyggare

Ulrika K Jansson, Sveriges Stadsbyggare

Biografi

Planarkitekt från BTH i grunden. Chef inom samhällsbyggnadsområdet sedan åtta år tillbaka. Utvecklings- och resultatorienterad med förmåga att se strukturer, sammanhang och omsätta i leverans. Sitter bland annat med i styrelsen för Smart Built Environment, ett strategiskt innovationsprogram för digitala lösningar inom samhällsbyggnadsprocessen.

Moderator

Den 20 mars modererar Ulrika passen i spåret Digitalisering av transport och infrastruktur