Urban Edenström, CEO Stronghold Invest, ordförande Stockholms Handelskammare

Urban Edenström, CEO Stronghold Invest, ordförande Stockholms Handelskammare

Biografi

Urban Edenström är ordförande i Stockholms Handelskammare. Han är också koncernchef och grundare av investmentbolaget Stronghold Invest, som äger fastighetsbolagen Newsec, Niam and Datscha. Urban har som entreprenör och företagsledare ett långt förflutet i fastighetsbranschen. Han har en civilingenjörsexamen från KTH och studier vid IMD i Lausanne.