Victoria Hjalmarsson, projektledare, Plan B Services AB

Biografi

Victoria Hjalmarsson tog sin civilingenjörsexamen i industriell ekonomi i maj 2018 och hamnade därefter på Plan B. Hon har ett intresse för data mining and artificiell intelligens och studerar olika sätt att nyttja detta inom Plan B. För närvarande ligger fokus på att analysera den digitala informationen som hanteras på Plan B. Målet är, att med hjälp av data, ge kunder värdefulla insikter om deras projekt, effektiva samt ineffektiva samband, och på så vis identifiera lösningar till effektivare och smartare arbetssätt.