Workshopledare: Gunnar Blide, processledare Geodata Distribution, Göteborgs stad

Biografi

Gunnar Blide är processledare och verksamhetsområdesansvarig på Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, med ansvar för geodatadistributionen. Tidigare jobbade Gunnar under många år med insamling och produktion av Göteborgs 3-dimensionella primärkarta. Geodatasamverkan och avtal ligger fortfarande kvar på skrivbordet. Den senaste tiden har Gunnar fokuserat på framtagandet av SBK’s webbkartlösning GOkart varvat med engagemang i ett par Smart Built-projekt. Nyligen har Stadsbyggnadskontoret initierat ett projekt, ”Införande av öppna geodata” med syftet att lägga ut grundläggande geodata som öppna data där Gunnar är projektledare.